Frank Koenen: “De joint venture is de basis om samen te innoveren”

In februari 2019 is de joint venture tussen Blueroots en Royal FloraHolland opgericht. Wat houdt deze samenwerking precies in en wat levert het de sierteelt op? Gerhard van der Bijl, CCO van Royal FloraHolland: “Met de samenwerking tussen Blueroots en Royal FloraHolland lossen we fragmentatie voor handelsbedrijven op.” Frank Koenen van FleuraMetz is heel blij met de samenwerking. “De joint venture heeft de basis gelegd om samen te innoveren in onderling vertrouwen.”

Gerhard van der Bijl: “In de sierteeltsector vinden we verschillende digitale initiatieven die vooral leiden tot versnippering: versnippering van aanbod, versnippering van vraag, veel 1-op-1 koppelingen, meerdere handelsplatformen en versnippering van data. Met de joint venture tussen Royal FloraHolland en Blueroots nemen we de dubbelingen in de sierteelt weg en werken we uiteindelijk toe naar een gezamenlijke marktplaats”.

Eerder gingen plantenkwekers naar FloraXchange en bloemenkwekers naar FloraMondo. Blueroots was een vraaggestuurd platform voor kopers en had directe koppelingen naar een aantal kwekers. Met Floriday hebben we dat issue voor kwekers al opgelost. Nu regelen we dat voor de handel precies hetzelfde en zorgen we voor een naadloze overgang tussen alle systemen. Kwekers én kopers hoeven dan niet meer te kiezen tussen verschillende platformen en hebben zo eenvoudig toegang tot het totale aanbod bloemen en planten.

“Moderne techniek voor directe transacties”

Frank Koenen (FleuraMetz) is blij met de samenwerking tussen Royal FloraHolland en Blueroots. “Het is heel belangrijk dat de sector moderne techniek gaat gebruiken voor directe transacties”. Daarom worden traditionele VMP-koppelingen vervangen door API’s. De bestaande 1-op-1 koppelingen bieden namelijk onvoldoende mogelijkheid tot groei en innovatie. Blueroots wordt de koppeling voor kopers die zelf het

aanbod op willen halen, zonder gebruik te maken van de inkoop- of filterfunctionaliteiten zoals ontwikkeld in FloraMondo of FloraXchange.

Blueroots wordt de digitale koppeling die handelsbedrijven in staat stelt direct met hun eigen software te koppelen. Dat doen we met API-koppelingen. Een API is een set aan afspraken waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Deze afspraken vormen een schil rondom de software waardoor andere applicaties toegang krijgen tot informatie en/of functionaliteit, zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten hoe de andere software exact werkt.

Frank vertelt dat FleuraMetz pilotbedrijf is binnen de joint venture. “Wij hebben voor bloemen alle koppelingen al omgelegd via Blueroots. Hij ziet grote voordelen voor de klant die nu nog beter bediend kan worden. Door de koppelingen in het systeem kan de kweker nu precies zien waar zijn product heen gaat (bijvoorbeeld een bloemist in Noord-Spanje). “Duurzaamheid krijgt hierdoor meerwaarde. Want we hebben zo ook inzage in welke producten welke certificaten dragen. Dit levert uiteindelijk een hogere opbrengst op.”

“Samen staan we sterker”

Gerard: “Met deze joint venture slaan kopers en kwekers de handen ineen. Samen staan we sterker en werken we aan de digitalisering van de sector.” Hoe gaat de inkoper van de toekomst eruitzien? Welke data willen we uitwisselen? Borgen we dat de juiste gegevens over en weer gaan? Over deze vraagstukken spreken we met elkaar. We zitten regelmatig met elkaar aan tafel. We werken nu niet alleen toe naar een tweezijdig digitaal platform maar hebben ook een tweezijdige samenwerking. Het is nog niet klaar, maar we ontwikkelen in hoog tempo. Frank Koenen: “Het lukt alleen als je het samen doet. We hopen dat er meer professionele handelsbedrijven aan zullen sluiten. Collectief werken is belangrijk.”

“Termijnverkoop als eerste stap”

Samen met Blueroots werkt Floriday momenteel aan een functie voor termijnverkoop waarmee directe handel voor langere periode voor specifieke kwekers en kopers onderling is te organiseren. Deze functionaliteit was bij beide partijen al in ontwikkeling. Op dit fundament bouwen we nu verder.

Frank Koenen: “De joint venture is de basis om samen te innoveren”

In februari 2019 is de joint venture tussen Blueroots en Royal FloraHolland opgericht. Wat houdt deze samenwerking precies in en wat levert het de sierteelt op? Gerhard van der Bijl, CCO van Royal FloraHolland: “Met de samenwerking tussen Blueroots en Royal FloraHolland lossen we fragmentatie voor handelsbedrijven op.” Frank Koenen van FleuraMetz is heel blij met de samenwerking. “De joint venture heeft de basis gelegd om samen te innoveren in onderling vertrouwen.”

Gerhard van der Bijl: “In de sierteeltsector vinden we verschillende digitale initiatieven die vooral leiden tot versnippering: versnippering van aanbod, versnippering van vraag, veel 1-op-1 koppelingen, meerdere handelsplatformen en versnippering van data. Met de joint venture tussen Royal FloraHolland en Blueroots nemen we de dubbelingen in de sierteelt weg en werken we uiteindelijk toe naar een gezamenlijke marktplaats”.

Eerder gingen plantenkwekers naar FloraXchange en bloemenkwekers naar FloraMondo. Blueroots was een vraaggestuurd platform voor kopers en had directe koppelingen naar een aantal kwekers. Met Floriday hebben we dat issue voor kwekers al opgelost. Nu regelen we dat voor de handel precies hetzelfde en zorgen we voor een naadloze overgang tussen alle systemen. Kwekers én kopers hoeven dan niet meer te kiezen tussen verschillende platformen en hebben zo eenvoudig toegang tot het totale aanbod bloemen en planten.

“Moderne techniek voor directe transacties”

Frank Koenen (FleuraMetz) is blij met de samenwerking tussen Royal FloraHolland en Blueroots. “Het is heel belangrijk dat de sector moderne techniek gaat gebruiken voor directe transacties”. Daarom worden traditionele VMP-koppelingen vervangen door API’s. De bestaande 1-op-1 koppelingen bieden namelijk onvoldoende mogelijkheid tot groei en innovatie. Blueroots wordt de koppeling voor kopers die zelf het

aanbod op willen halen, zonder gebruik te maken van de inkoop- of filterfunctionaliteiten zoals ontwikkeld in FloraMondo of FloraXchange.

Blueroots wordt de digitale koppeling die handelsbedrijven in staat stelt direct met hun eigen software te koppelen. Dat doen we met API-koppelingen. Een API is een set aan afspraken waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Deze afspraken vormen een schil rondom de software waardoor andere applicaties toegang krijgen tot informatie en/of functionaliteit, zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten hoe de andere software exact werkt.

Frank vertelt dat FleuraMetz pilotbedrijf is binnen de joint venture. “Wij hebben voor bloemen alle koppelingen al omgelegd via Blueroots. Hij ziet grote voordelen voor de klant die nu nog beter bediend kan worden. Door de koppelingen in het systeem kan de kweker nu precies zien waar zijn product heen gaat (bijvoorbeeld een bloemist in Noord-Spanje). “Duurzaamheid krijgt hierdoor meerwaarde. Want we hebben zo ook inzage in welke producten welke certificaten dragen. Dit levert uiteindelijk een hogere opbrengst op.”

“Samen staan we sterker”

Gerard: “Met deze joint venture slaan kopers en kwekers de handen ineen. Samen staan we sterker en werken we aan de digitalisering van de sector.” Hoe gaat de inkoper van de toekomst eruitzien? Welke data willen we uitwisselen? Borgen we dat de juiste gegevens over en weer gaan? Over deze vraagstukken spreken we met elkaar. We zitten regelmatig met elkaar aan tafel. We werken nu niet alleen toe naar een tweezijdig digitaal platform maar hebben ook een tweezijdige samenwerking. Het is nog niet klaar, maar we ontwikkelen in hoog tempo. Frank Koenen: “Het lukt alleen als je het samen doet. We hopen dat er meer professionele handelsbedrijven aan zullen sluiten. Collectief werken is belangrijk.”

“Termijnverkoop als eerste stap”

Samen met Blueroots werkt Floriday momenteel aan een functie voor termijnverkoop waarmee directe handel voor langere periode voor specifieke kwekers en kopers onderling is te organiseren. Deze functionaliteit was bij beide partijen al in ontwikkeling. Op dit fundament bouwen we nu verder.