• creëer (lange termijn) contracten
  • krijg inzicht in lopende contractafspraken
  • leg prognoses vast op lopende contracten
  • creëer bestellingen op lopende contracten
  • manage je korte en lange termijn afspraken